אורה_זיטנר


Add Your Twitter Account

יכול להיות שסיפרתי את זה כבר אבל היה לי קולגה שסיפר שבתור חייל הבטיח לעובד רס"ר שהיה אחראי עליו להשיג לו כרטיסים ל"ארגוב". אבל אלה היו כרטיסים למופע "אורה זיטנר שרה (סשה) ארגוב". https://t.co/8nc3HHqymX